Pedagogi

Pedagogi

Taustiņinstrumentu spēle
Adam Adamovič
Adam Adamovič
Teorētiskie priekšmeti un klavierspēle
Adele Andžane
Adele Andžane
Klavierspēle
Diana Griņeviča
Diana Griņeviča
Klavierspēle
Terēze Dzenīte
Terēze Dzenīte
Klavierspēle
Edīte Deksne
Edīte Deksne
Ērģeļspēle
Maija Bērziņa
Maija Bērziņa
Klavierspēle
Aļona Urbanoviča
Aļona Urbanoviča
Klavierspēle
Stīgu lociņinstrumentu spēle
Diāna Anna Zaharova
Diāna Anna Zaharova
Stīgu instrumentu ansambļa vadītāja un ilustratore
Ellionora Testeļeca
Ellionora Testeļeca
Čella spēle
Ludmila Girska
Ludmila Girska
Vijoles spēle
Jānis Rinkulis
Jānis Rinkulis
Čella spēle
Larisa Rabecka
Larisa Rabecka
Čella spēle
Dzidra Pelēķe
Dzidra Pelēķe
Vijoles spēle
Vija Ozola
Vija Ozola
Čella spēle
Liene Neija – Kalniņa
Liene Neija – Kalniņa
Vijoles spēle
Daudzstīgu instrumentu spēle
Iveta Kaktiņa
Iveta Kaktiņa
Kokles spēle
Jekaterina Suvorova
Jekaterina Suvorova
Arfas spēle
Kristīne Eltermane
Kristīne Eltermane
Kokles spēle
Kristīne Dmitrijeva
Kristīne Dmitrijeva
Kokles spēle
Aleksandrs Markovs
Aleksandrs Markovs
Ģitāras spēle
Vladimirs Kudrins
Vladimirs Kudrins
Ģitāras spēle
Ivans Girsovs
Ivans Girsovs
Ģitāras spēle
Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle
Egija Sproģe – Orehova
Egija Sproģe – Orehova
Flautas spēle
Ieva Nīmane
Ieva Nīmane
Obojas spēle
Visvaldis Zunda
Visvaldis Zunda
Klarnetes spēle
Ģirts Timma
Ģirts Timma
Sitaminstrumentu spēle
Māris Rozenbergs
Māris Rozenbergs
Metāla pūšaminstrumentu spēle
Ilze Lappuķe
Ilze Lappuķe
Flautas spēle
Edgars Saksons
Edgars Saksons
Sitaminstrumentu spēle
Arvydas Kazlauskas
Arvydas Kazlauskas
Saksofona spēle
Vokālā mūzika
Lauma Balode
Lauma Balode
Aktiermeistarība, runas kultūra
Lauma Balode
Lauma Balode
Runas kultūra un aktieru meistarība
Rolands Meržejevskis
Rolands Meržejevskis
Skatuves kustība
Karmene Radovska
Karmene Radovska
Solo dziedāšana, svešvalodu fonētika
Inese Rasa
Inese Rasa
Koris
Jānis Andžāns
Jānis Andžāns
Solo dziedāšana
Agnese Čimale
Agnese Čimale
Solfedžo, solo dziedāšana
Zane Saulīte
Zane Saulīte
Solo dziedāšana, mūzikas literatūra
Mūzikas teorētiskie priekšmeti
Normunds Vaicis
Normunds Vaicis
Simfoniskā orķestra diriģents
Adam Adamovič
Adam Adamovič
Teorētiskie priekšmeti un klavierspēle
Kristīne Ozoliņa
Kristīne Ozoliņa
Solfedžo
Agnese Čimale
Agnese Čimale
Solfedžo, solo dziedāšana
Zane Saulīte
Zane Saulīte
Solo dziedāšana, mūzikas literatūra
Armands Šuriņš
Armands Šuriņš
Mūzikas literatūra
Sandra Šmite
Sandra Šmite
Solfedžo
Ieva Rozenbaha
Ieva Rozenbaha
Harmonija
Koncertmeistari un ilustratori
Veneta Miķelsone
Veneta Miķelsone
Koncertmeistare
Andris Veinbergs
Andris Veinbergs
Koncertmeistars
Diāna Anna Zaharova
Diāna Anna Zaharova
Stīgu instrumentu ansambļa vadītāja un ilustratore
Anna Harlapa
Anna Harlapa
Koncertmeistare
Diana Griņeviča
Diana Griņeviča
Klavierspēle
Veronika Rinkule
Veronika Rinkule
Koncertmeistare
Māra Upmace
Māra Upmace
Koncertmeistare
Ligita Ozola
Ligita Ozola
Koncertmeistare
Metodisko komisiju vadītāji
Adele Andžane
Adele Andžane
Klavierspēle
Zane Saulīte
Zane Saulīte
Solo dziedāšana, mūzikas literatūra
Sandra Šmite
Sandra Šmite
Solfedžo
Ilze Lappuķe
Ilze Lappuķe
Flautas spēle
Dzidra Pelēķe
Dzidra Pelēķe
Vijoles spēle
Pēteris Maļeckis
Pēteris Maļeckis
klavierspēle