Pedagogi

Pedagogi

Taustiņinstrumentu spēle
Pēteris Maļeckis
Pēteris Maļeckis
Klavierspēle
Tatjana Pavļučenko
Tatjana Pavļučenko
Klavierspēle
Inga Strazdiņa
Inga Strazdiņa
Klavierspēle
Olita Liepiņa
Olita Liepiņa
Klavierspēle, koncertmeistare
Diana Griņeviča
Diana Griņeviča
Klavierspēle
Adele Andžane
Adele Andžane
Klavierspēle
Edīte Deksne
Edīte Deksne
Ērģeļspēle
Irēne Štrause
Irēne Štrause
Klavierspēle
Zinaīda Semjonova
Zinaīda Semjonova
Akordeona spēle
Ieva Prince
Ieva Prince
Klavierspēle
Kristīne Brūvere
Kristīne Brūvere
Akordeona spēle
Ilze Arne
Ilze Arne
klavierspēle
Marija Kudrina
Marija Kudrina
Klavierspēle
Olga Artamonova
Olga Artamonova
Klavierspēle
Terēze Dzenīte
Terēze Dzenīte
Klavierspēle
Aļona Urbanoviča
Aļona Urbanoviča
Klavierspēle
Helēna Muižniece
Helēna Muižniece
Klavierspēle
Svetlana Zazimko
Svetlana Zazimko
Klavierspēle
Baiba Šalkovska
Baiba Šalkovska
Klavierspēle
Stīgu lociņinstrumentu spēle
Dzidra Pelēķe
Dzidra Pelēķe
Vijoles spēle
Ivars Bezprozvanovs
Ivars Bezprozvanovs
Čella spēle
Normunds Vaicis
Normunds Vaicis
Simfoniskā orķestra diriģents
Jānis Rinkulis
Jānis Rinkulis
Čella spēle
Vija Ozola
Vija Ozola
Čella spēle
Liene Neija – Kalniņa
Liene Neija – Kalniņa
Vijoles spēle, ilustratore
Indulis Cintiņš
Indulis Cintiņš
Vijoles spēle
Diāna Anna Ritenberga
Diāna Anna Ritenberga
Stīgu instrumentu ansambļa vadītāja un ilustratore, vijoles un alta spēle
Daudzstīgu instrumentu spēle
Kristīne Dmitrijeva
Kristīne Dmitrijeva
Kokles spēle
Kristīne Eltermane
Kristīne Eltermane
Kokles spēle
Iveta Kaktiņa
Iveta Kaktiņa
Kokles spēle
Jekaterina Suvorova
Jekaterina Suvorova
Arfas spēle
Aleksandrs Markovs
Aleksandrs Markovs
Ģitāras spēle
Vladimirs Kudrins
Vladimirs Kudrins
Ģitāras spēle
Ivans Girsovs
Ivans Girsovs
Ģitāras spēle
Šamils Almakajevs
Šamils Almakajevs
Ģitāras spēle
Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle
Ilze Lappuķe
Ilze Lappuķe
Flautas spēle
Sigita Razminoviča
Sigita Razminoviča
Flautas spēle
Uldis Zilberts
Uldis Zilberts
Trombona spēle
Jānis Pusplatais
Jānis Pusplatais
Eifonija spēle, tubas spēle
Ilmārs Melderis
Ilmārs Melderis
Sitaminstrumentu spēle
Laima Ratniece-Miltiņa
Laima Ratniece-Miltiņa
Klarnetes spēle
Arvydas Kazlauskas
Arvydas Kazlauskas
Saksofona spēle
Evelīna Bokša
Evelīna Bokša
Obojas spēle
Vokālā mūzika
Zane Saulīte
Zane Saulīte
Solo dziedāšana, mūzikas literatūra
Inita Krasovska
Inita Krasovska
Ritmika
Karmene Radovska
Karmene Radovska
Solo dziedāšana, svešvalodu fonētika
Olga Pjatigorska
Olga Pjatigorska
Solo dziedāšana
Inese Rasa
Inese Rasa
Koris
Jānis Andžāns
Jānis Andžāns
Solo dziedāšana
Agnese Čimale
Agnese Čimale
Solfedžo, solo dziedāšana
Andris Balodis
Andris Balodis
Solfedžo, koris
Mūzikas teorētiskie priekšmeti
Svetlana Uldriha
Svetlana Uldriha
Solfedžo
Zane Saulīte
Zane Saulīte
Solo dziedāšana, mūzikas literatūra
Sandra Šmite
Sandra Šmite
Solfedžo
Agnese Čimale
Agnese Čimale
Solfedžo, solo dziedāšana
Indra Raila
Indra Raila
Solfedžo
Alla Petrova
Alla Petrova
Solfedžo
Ausma Kreicberga
Ausma Kreicberga
Solfedžo
Andris Balodis
Andris Balodis
Solfedžo, koris
Koncertmeistari un ilustratori
Evelīna Jēkabsone
Evelīna Jēkabsone
Koncertmeistare
Māra Upmace
Māra Upmace
Koncertmeistare
Ligita Ozola
Ligita Ozola
Koncertmeistare
Olita Liepiņa
Olita Liepiņa
Klavierspēle, koncertmeistare
Ilze Arne
Ilze Arne
Koncertmeistare
Diana Griņeviča
Diana Griņeviča
Klavierspēle
Andris Veinbergs
Andris Veinbergs
Koncertmeistars
Liene Neija – Kalniņa
Liene Neija – Kalniņa
Vijoles spēle, ilustratore
Metodisko komisiju vadītāji
Ilze Lappuķe
Ilze Lappuķe
Flautas spēle
Zane Saulīte
Zane Saulīte
Solo dziedāšana, mūzikas literatūra
Sandra Šmite
Sandra Šmite
Solfedžo
Dzidra Pelēķe
Dzidra Pelēķe
Vijoles spēle
Pēteris Maļeckis
Pēteris Maļeckis
klavierspēle
Adele Andžane
Adele Andžane
Klavierspēle