Pedagogi

Pedagogi

Taustiņinstrumentu spēle
Pēteris Maļeckis
Pēteris Maļeckis
Klavierspēle
Olita Liepiņa
Olita Liepiņa
Klavierspēle, koncertmeistare
Diana Griņeviča
Diana Griņeviča
Klavierspēle
Adele Andžane
Adele Andžane
Klavierspēle
Edīte Deksne
Edīte Deksne
Ērģeļspēle
Irēne Štrause
Irēne Štrause
Klavierspēle
Zinaīda Semjonova
Zinaīda Semjonova
Akordeona spēle
Ieva Prince
Ieva Prince
Klavierspēle
Kristīne Brūvere
Kristīne Brūvere
Akordeona spēle
Ilze Arne
Ilze Arne
klavierspēle
Marija Kudrina
Marija Kudrina
Klavierspēle
Olga Artamonova
Olga Artamonova
Klavierspēle
Terēze Dzenīte
Terēze Dzenīte
Klavierspēle
Aļona Urbanoviča
Aļona Urbanoviča
Klavierspēle
Helēna Muižniece
Helēna Muižniece
Klavierspēle
Svetlana Zazimko
Svetlana Zazimko
Klavierspēle
Baiba Šalkovska
Baiba Šalkovska
Klavierspēle
Tatjana Pavļučenko
Tatjana Pavļučenko
Klavierspēle
Marina Makarina
Marina Makarina
Klavierspēle
Stīgu lociņinstrumentu spēle
Dzidra Pelēķe
Dzidra Pelēķe
Vijoles spēle
Ivars Bezprozvanovs
Ivars Bezprozvanovs
Čella spēle
Normunds Vaicis
Normunds Vaicis
Simfoniskā orķestra diriģents
Jānis Rinkulis
Jānis Rinkulis
Čella spēle
Vija Ozola
Vija Ozola
Čella spēle
Liene Neija – Kalniņa
Liene Neija – Kalniņa
Vijoles spēle, ilustratore
Indulis Cintiņš
Indulis Cintiņš
Vijoles spēle
Diāna Anna Ritenberga
Diāna Anna Ritenberga
Stīgu instrumentu ansambļa vadītāja un ilustratore, vijoles un alta spēle
Daudzstīgu instrumentu spēle
Kristīne Dmitrijeva
Kristīne Dmitrijeva
Kokles spēle
Kristīne Eltermane
Kristīne Eltermane
Kokles spēle
Iveta Kaktiņa
Iveta Kaktiņa
Kokles spēle
Jekaterina Suvorova
Jekaterina Suvorova
Arfas spēle
Aleksandrs Markovs
Aleksandrs Markovs
Ģitāras spēle
Vladimirs Kudrins
Vladimirs Kudrins
Ģitāras spēle
Ivans Girsovs
Ivans Girsovs
Ģitāras spēle
Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle
Ilze Lappuķe
Ilze Lappuķe
Flautas spēle
Arvydas Kazlauskas
Arvydas Kazlauskas
Saksofona spēle
Evelīna Bokša
Evelīna Bokša
Obojas spēle
Egija Sproģe
Egija Sproģe
Flautas spēle
Anda Brutāne
Anda Brutāne
Klarnetes spēle
Ģirts Timma
Ģirts Timma
Sitaminstrumentu spēle
Māris Rozenbergs
Māris Rozenbergs
Metāla pūšaminstrumentu spēle
Edgars Saksons
Edgars Saksons
Sitaminstrumentu spēle
Vokālā mūzika
Zane Saulīte
Zane Saulīte
Solo dziedāšana, mūzikas literatūra
Karmene Radovska
Karmene Radovska
Solo dziedāšana, svešvalodu fonētika
Olga Pjatigorska
Olga Pjatigorska
Solo dziedāšana
Inese Rasa
Inese Rasa
Koris
Jānis Andžāns
Jānis Andžāns
Solo dziedāšana
Agnese Čimale
Agnese Čimale
Solfedžo, solo dziedāšana
Andris Balodis
Andris Balodis
Solfedžo, koris
Irēna Andersone
Irēna Andersone
solo dziedāšana
Mūzikas teorētiskie priekšmeti
Sandra Šmite
Sandra Šmite
Solfedžo
Zane Saulīte
Zane Saulīte
Solo dziedāšana, mūzikas literatūra
Agnese Čimale
Agnese Čimale
Solfedžo, solo dziedāšana
Indra Raila
Indra Raila
Solfedžo
Alla Petrova
Alla Petrova
Solfedžo
Ausma Kreicberga
Ausma Kreicberga
Solfedžo
Andris Balodis
Andris Balodis
Solfedžo, koris
Henrijs Poikāns
Henrijs Poikāns
Harmonija
Koncertmeistari un ilustratori
Māra Upmace
Māra Upmace
Koncertmeistare
Ligita Ozola
Ligita Ozola
Koncertmeistare
Olita Liepiņa
Olita Liepiņa
Klavierspēle, koncertmeistare
Ilze Arne
Ilze Arne
Koncertmeistare
Diana Griņeviča
Diana Griņeviča
Klavierspēle
Andris Veinbergs
Andris Veinbergs
Koncertmeistars
Liene Neija – Kalniņa
Liene Neija – Kalniņa
Vijoles spēle, ilustratore
Diāna Anna Ritenberga
Diāna Anna Ritenberga
Stīgu instrumentu ansambļa vadītāja un ilustratore, vijoles un alta spēle
Metodisko komisiju vadītāji
Sandra Šmite
Sandra Šmite
Solfedžo
Ilze Lappuķe
Ilze Lappuķe
Flautas spēle
Dzidra Pelēķe
Dzidra Pelēķe
Vijoles spēle
Pēteris Maļeckis
Pēteris Maļeckis
klavierspēle
Zane Saulīte
Zane Saulīte
Solo dziedāšana, mūzikas literatūra
Adele Andžane
Adele Andžane
Klavierspēle