Sagatavošanas klase

Sagatavošanas klase

Mācības sagatavošanas klasē ir ieteicamas, lai iepazītu profesionālās ievirzes izglītības prasības un iegūtu pirmo pieredzi izvēlētās specialitātes apguvē. Sagatavošanas klasē ir iespēja attīstīt bērna muzikālās dotības, kā arī iegūt pamatus tālākajai izglītībai mūzikā, taču mācības sagatavošanas klasē negarantē uzņemšanu skolā situācijās, kad 1.klases vietu skaits ir mazāks nekā sagatavošanas klases audzēkņu un citu reflektantu kopējais skaits.

Parasti mācības sagatavošanas klasē ilgst 1 gadu, taču nepieciešamības gadījumā ar pedagoģiskās padomes lēmumu sagatavošanas klasē var mācīties atkārtoti.

Mācību plāns instrumentu spēlē:

  • instrumenta spēle – 1 stunda nedēļā;
  • solfedžo – 2 stundas nedēļā.

Mācību plāns kora klasē:

  • koris – 3 stundas nedēļā;
  • solfedžo – 2 stundas nedēļā.

Mācības notiek darba dienu pēcpusdienās un sestdienās.

Informācija par konsultācijām un iestājeksāmeniem atrodama šeit.