Olga Artamonova

Olga Artamonova

Klavierspēle
  • Profesionālais maģistra grāds mūzikā, JVLMA (2005), klvesīnspēle, pedagogs – Aina Kalnciema, maģistra darba izstrāde – prof. Jeļena Ļebedeva
  • Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte (2000), specialitāte klavieru spēles skolotājs. Pedagogs- Tatjana Zujeva
  • Daugavpils Mūzikas koledža (1997), specialitātes pedagogs -Larisa Ļebedeva

Pedagoģiskā darbība aizsākās 1997.gadā Daugavpils Mūzikas vidusskolā (tagad Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola) – klavierspēles skolotāja, koncertmeistare, vispārējo klavieru nodaļas vadītāja, klavieru nodaļas vadītāja un mūzikas skols mācību daļas vadītāja. Aktīva koncertdarbība pilsētas, novada un ārzemju rīkotos pasākumos, pārsvarā kameransambļa un Daugavpils akordeonistu orķestra sastāvā. Audzēkņi piedalījās dažādā mēroga konkursos un ieguldīja vairāk nekā 30 godalgotas vietas. 2018.gadā tika piešķirta LNKC Azīnība par ilggādēju, nozīmīgu ieguldījumu jauno mūziķu izglītošanā. Kopš 2020. gada strādā par klavierspēles pedagogu Jūrmalas Mūzikas vidusskolā un P.Jurjāna mūzikas skolā.