Mācību darba plāns

Individuālās izaugsmes plāns

Lai audzēkņiem un viņu vecākiem būtu pārskatāms mācību gada pārbaudījumu grafiks, esam sagatavojuši audzēkņu individuālos izaugsmes plānus. Plānā ir apkopoti paredzamo pārbaudījumu laiki visos mācību priekšmetos, kas pēc tam atspoguļojas arī liecībā. Ja radīsies kādas izmaiņas, attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs informēs audzēkņus personīgi.
 
Kopējais saraksts ir ievietots mākonī un sakārtots, vadoties pēc instrumentu spēles klasēm.