Adele Andžane

Adele Andžane

Klavierspēle
  • Profesionālais maģistra grāds Mūzikā JVLMA (2007), mūzikā un izglītībā, klavierspēle, ērģeļspēle
  • Profesionālais bakalaura grāds Mūzikas pedagoģijā JVLMA (2004), klavierspēles skolotājs