Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

Skolas noteiktajā termiņā nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

  • bērna dzimšanas apliecības kopija;
  • bērna foto dokumentiem;
  • Medicīniskā izziņa 027/u, ka bērns var mācīties divās vai vairākās skolās;
  • vecāku iesniegums

Veidlapa pieejama šeit:  Iesnieguma veidlapa

Veidlapa elektroniskai aizpildīšanai word formātā: šeit

Uzņemšanas gadījumā jānoslēdz izglītošanas līgums ar skolu, kā arī inventāra nomas (instrumenta īres) līgums, ja nepieciešams.