Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

Skolas noteiktajā termiņā nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

  • bērna dzimšanas apliecības kopija;
  • vecāku iesniegums
  • iegūtās izglītības mūzikā (ja tāda ir un stājas uz 2. vai augstāku klasi) dokumenta (piem., liecības) kopija.

Uzņemšanas gadījumā jānoslēdz izglītošanas līgums ar skolu, kā arī inventāra nomas (instrumenta īres) līgums, ja nepieciešams.