Dzidra Pelēķe

Dzidra Pelēķe

Vijoles spēle
  • Bakalaura grāds mūzikā JVLMA (1984)
    • kameransambļa artista un pedagoga kvalifikācija