Irēne Štrause

Irēne Štrause

Klavierspēle
  • Profesionālais maģistra grāds Mūzikā JVLMA (2003), profesionālais maģistra grāds mūzikā
  • Augstākā mūzikas izglītība JVLMA (1973), klavieru specialitāte, koncertmeistara un pedagoga kvalifikācija
  • Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskola (1959-1964)                    

Irēne Štrause ir ilggadēja klavierspēles pasniedzēja Jūrmalas Mūzikas vidusskolā. Viņas bijušie audzēkņi ir šobrīd pazīstami mūziķi un kultūras personības – pianisti Imants Blūzmanis, Endijs Renemanis, Jānis Maļeckis, muzikoloģe Zane Prēdele un citi. Irēne Štrause ir augstu vērtēta kā vadošā klavierspēles metodiķe un lektore klavierskolotāju un pianistu tālākizglītībā, kā arī klavierspēles metodisko materiālu autore, viena no Latvijas Klavieru skolotāju asociācijas dibinātājām, docētāja Jāzepa Vītolu Latvijas mūzikas akadēmijā un daudzu citu Latvijas profesionālās mūzikas attīstībai nozīmīgu procesu veidotāja un virzītāja.

57 darba gadu laikā Jūrmalas Mūzikas vidusskolā Irēne Štrause ir izskolojusi talantīgu jauno pianistu paaudzi – vairāk nekā 50 audzēkņi ir turpinājuši mācības Latvijas mūzikas vidusskolās un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, kā arī mūzikas augstskolās Parīzē un Minhenē. Vairāki no tiem kļuvuši par profesionāliem mūziķiem, kā arī pedagogiem mūzikas skolās visā Latvijā. Vairākkārtīgi Irēne Štrause ir saņēmusi Kultūras ministrijas atzinības rakstus par audzēkņu sekmīgu dalību starptautiskos akadēmiskās mūzikas konkursos.

Lieli nopelni Irēnei Štrausei ir klavierspēles metodiskajā darbā. Kopš 1976. gada līdz 2007. gadam viņa ir vadījusi metodisko darbu Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, veicot nenovērtējumu ieguldījumu skolas izaugsmē un attīstībā. Tāpat ir izstrādājusi klavierspēles metodikas un repertuāra apguves lekciju kursu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, kur kopš 1988. gada ir docētāja. Strādājusi Kultūras ministrijas metodiskajā kabinetā un Skolu centrā kā klavierspēles metodiķe. 1980. un 1990. gadā izstrādājusi mācību programmas klavieru specialitātē un sastādījusi 15 metodiski pamatotus nošu krājumus klavierēm. 1991. gadā Irēne Štrause kopā ar profesoru Teofilu Biķi ir dibinājusi Latvijas klavieru skolotāju asociāciju, kur ilggadīgi aktīvi darbojusies.

1995. gadā Irēna Štrause dibina Starptautisko akadēmiskās mūzikas konkursu “Jūrmala” klavieru specialitātē, ko vada līdz par 2016. gadam. Konkursa unikālā vērtība jau kopš tā izveides ir iespēja jaunajiem talantiem uzstāties kopā ar simfonisko orķestri. Konkurss ir nozīmīgs jauno pianistu ceļā uz izcilību, tā laureātu vidū ir šī brīža zināmākie pianisti Latvijā – Vestards Šimkuss, Reinis Zariņš, Toms Ostrovskis, Artūrs Cingujevs, Endijs Renemanis, Agnese Egliņa, Georgijs Osokins, Antons Rosputjko u.c. Irēne Štrause ir bijusi arī daudzu citu vietēja un starptautiska mēroga konkursu rīkotāja visā Latvijā.

Nozīmīgs ieguldījums Jūrmalas kultūras dzīvē ir Irēnes Štrauses 1998. gadā dibinātais jauktais koris “Jūrmala”, kā arī dalība Koncertaģentūras “MŪZA” darbībā, par ko saņemta Jūrmalas “Gada balvu kultūrā” 2003. un 2006. gadā. 2019. gadā Irēne Štrause ir saņēmusi Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu “Par mūža ieguldījumu”.

Irēna Štrause ir ieguvusi arī augstu novērtējumu valsts līmenī: 2015. gadā saņemts Latvijas Nacionālā kultūras centra apbalvojums “Cimzes balva”, 2014. gadā Irēnei Štrausei piešķirts Atzinības krusts (piektā šķira) par nopelniem Latvijas Valsts labā.