Informācija ziedotājiem

Informācija ziedotājiem

Skolas ziedojumu konts

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas ziedojumu konts ir veidots  ar mērķi atbalstīt Jūrmalas muzikāli talantīgo bērnu izaugsmi un radošās pilnveides centienus.

Tā kā valsts atbalsts skolai un jaunajiem mūziķiem mēdz būt nepietiekams, tas nenodrošina bērnu iespējas saņemt visu nepieciešamo kvalitatīvai izglītībai. Arī bērnu vecāki nereti nav pietiekami nodrošināti, ģimenes saskaras ar grūtībām, finansējot bērnu dalību meistarklasēs vai pat iegādājoties kvalitatīvu mūzikas instrumentu, tāpēc  aicinām ikvienu atbalstīt muzikālo bērnu izaugsmi ziedojot šajā kontā:

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas atbalsta fonds

Reģ.Nr.40008076850

Smilšu iela 7, Jūrmala, LV-2015

AS Citadele banka

LV23PARX0006437080017

2014./2015. gada mācību gadā par ziedotajiem līdzekļiem skola iegādājās mūzikas instrumentu – tubu. 

Paldies ziedotājiem!