Vladimirs Kudrins

Vladimirs Kudrins

Ģitāras spēle
  • Profesionālais maģistra grāds Mūzikā JVLMA (2016), profesionālais maģistra grāds mūzikā
  • Profesionālais bakalaura grāds Mūzikas pedagoģijā JVLMA (2014), ģitāras spēles skolotāja kvalifikācija