XXIII Starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss “Jūrmala 2022” ērģeļspēlē

XXIII Starptautiskais akadēmiskās mūzikas
konkurss “Jūrmala 2022” ērģeļspēlē

Kopš 1995. gada par neatņemamu un nozīmīgu Jūrmalas kultūras dzīves sastāvdaļu ir kļuvis Starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss “Jūrmala”, kura ietvaros notiek konkursi pianistiem, kameransambļiem, kā arī daudzstīgu un koka pūšaminstrumentu mūzikas instrumentu spēlētājiem. 2022. gadā pirmo reizi Latvijā konkurss norisināsies ērģeļu specialitātē.

Pieteikuma anketa ir jāiesniedz līdz 2022. gada 9. maijam 

Norises laiks un vieta

Konkurss notiek 2022. gadā no 7. līdz 12. jūnijam, Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, Strēlnieku prospektā 30 k-1 (digitālās ērģeles – Johannus Ecclesia D-450) un Jūrmalā, Dubultu ev. lut. baznīcā, Baznīcas ielā 13 (III manuāļi, 29 reģistri, mehāniskas traktūras ērģeles, sk. dispozīciju Pielikumā Nr. 4). Konkrētā norises vieta katrai grupai tiks izvēlēta un paziņota atsevišķi pēc pieteikumu saņemšanas, ņemot vērā dalībnieku skaitu un tehniskās iespējas nodrošināt mēģinājumus.

Kontaktinformācija 

Agnija Saprovska, tālr.: 29541105, e-pasts: agnija.saprovska@edu.jurmala.lv 

Noteikumi un norises kārtība

Konkursā piedalās jaunie ērģelnieki četrās vecuma grupās:
A grupa – vecumā līdz 14 gadi (ieskaitot);
B grupa – vecumā no 15 līdz17 gadiem (ieskaitot);
C grupa – vecumā no 17 līdz 19 gadiem (ieskaitot), ar noteikumu, ka dalībnieks uz anketas aizpildīšanas brīdi ir vidējās mūzikas apmācības iestādes audzēknis;
D grupa – vecumā no 19 līdz 25 gadiem (ieskaitot).

 • Dalībnieka vecumam jābūt atbilstošam attiecīgai vecuma grupai līdz 2022. gada 6. jūnijam.
 • Konkurss A un B grupām norisinās klātienē, vienā kārtā.
 • Konkurss C grupai norisinās vienā kārtā: daļa programmas iepriekš ir jāiesūta ierakstā, bet daļa programmas jāatskaņo konkursā klātienē. (sk. nolikumu)
 • Konkurss D grupai norisinās klātienē divās kārtas.
 • Konkurss tiek rīkots klātienē, ierobežotas epidemioloģiskās situācijas gadījumā – attālināti, iesūtot skaņdarbu video ierakstus. Iesūtīšanas datums tiks precizēts līdz 1. jūnijam.
Konkursa norise

Līdz 1. jūnijam

C grupas dalībnieku priekšnesumu video iesūtīšana konkursa rīkotājiem, rīkotāju failu uzglabāšanas vietnē.

7. jūnijs

konkursa atklāšanas koncerts un dalībnieku izloze;

8.- 11. jūnijs

konkurss A, B, C , D grupām

12. jūnijs

noslēguma koncerts ar konkursa žūrijas un dalībnieku piedalīšanos.

A,B, C un D grupas dalībnieki spēlē repertuāru saskaņā ar katrai grupai norādītajām prasībām.
Ar sarakstu var iepazīties Nolikuma 1. pielikumā.

Pieteikšanās
 • Pieteikuma anketu konkursam iesniedz elektroniski līdz 2022. gada 9. maijam. PIETEIKUMA ANKETA
 • Anketa jāpievieno dalībnieka fotogrāfija (portrets, izšķirtspēja ne mazāka kā 300dpi) vai jānosūta uz e-pastu: saprovska@edu.jurmala.lv
 • C grupa daļu no savas konkursa programmas sagatavo ieraksta formātā (Nolikuma pielikums Nr.1) un iesniedz rīkotājiem līdz 1. jūnijam, augšupielādējot failu uzglabāšanas vietnē, ievērojot konkursa skaņdarbu video failu iesūtīšanas noteikumus (Nolikuma pielikums Nr. 3)
 • Līdz 2022. gada 9. maijam dalībnieki iemaksā dalības maksu:
  A grupa – EUR 20;
  B grupa – EUR 30;
  C grupa – EUR 40;
  D grupa – EUR 50.
 • Dalības maksa jāveic šādā kontā, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, grupu un konkursa nosaukumu “Jūrmala 2022”:

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas atbalsta fonds
Nr. 40008076850
Bank: Citadele
IBAN: LV23PARX0006437080017
SWIFT: PARXLV22

 • Ja nepieciešams izrakstīt rēķinu, rekvizīti jāatsūta līdz 2. maijam uz e-pastu: saprovska@edu.jurmala.lv
 • Visus ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki.
 • Par konkursa dalībnieku veselības stāvokli konkursa norises vietā, kā arī nokļūšanu uz un no konkursa norises vietu ir atbildīgs katrs dalībnieks, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus.

Konkursa instrumenti

DRIVER & Co, Burnley (England, 1925)