Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumus skatīt šeit.

1.Pirms iestājpārbaudījumiem aicinām apmeklēt KONSULTĀCIJAS:

no 20. maija līdz 1.jūnijam (Iepriekš piesakoties pa tālr. 67764498,);
Konsultācija specialitātes izvēlei ieteicama tiem, kas neapmeklēja Atvērto durvju dienu.

Konsultācijas tiek rīkotas, lai iepazīstinātu audzēkņus un vecākus ar iestājeksāmena formu un prasībām. Konsultācijās var saņemt informāciju, kas palīdz izvēlēties konkrētu izglītības programmu. Iestājeksāmenus var kārtot arī tad, ja konsultācijas nav apmeklētas.

2. No 20. maija līdz 1.jūnijam (ieskaitot), darba dienās no 10:00-18:00 skolas lietvedībā jāiesniedz DOKUMENTI:

  • iesniegums (uz noteiktas formas veidlapas – pieejama lietvedībā un skolas mājas lapā);
  • fotogrāfija (3×4 cm);
  • dzimšanas apliecības kopija;
  • ārsta izziņa 027/u par bērna veselības stāvokli;
  • iegūtās izglītības mūzikā (ja tāda ir un stājas uz 2. vai augstāku klasi) dokumenta (piem., liecības) kopija.

3. Jānokārto IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS

konkrēti ierašanās laiki būs pieejami no 1. jūnija skolas mājas lapā un pie skolas informācijas dēļa;
eksāmenā notiek muzikālās dzirdes, atmiņas un ritma pārbaude: jānodzied viena dziesma (vēlams tautasdziesma), jāatkārto pedagoga spēlētas skaņas un melodijas (ar balsi), kā arī ritma frāzes (ar plaukstām);
reflektantiem uz 2. vai augstāku klasi jākārto iestājpārbaudījums specialitātē un solfedžo atbilstoši attiecīgās klases prasībām.