Uzņemšanas noteikumi

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI 2024. gadā

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI UN PIETEIKŠANĀS

3. un 4. jūnijs – uzņemšana 1. klasē un sagatavošanas klasē (bērniem vecumā no 5–11 gadiem)

5. jūnijs – uzņemšana vidusskolā

Pieteikumus iestājpārbaudījumiem jāiesniedz no 17. līdz 31. maijam.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  • iesniegums (uz noteiktas formas veidlapas – pieejama lietvedībā un skolas mājas lapā);
  • dzimšanas apliecības kopija;
  • iegūtās izglītības mūzikā (ja tāda ir un stājas uz 2. vai augstāku klasi) dokumenta (piem., liecības) kopija.

Dokumentus var iesniegt, sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: muzikasvsk@edu.jurmala.lv vai papīra formā – skolas lietvedībā no plkst. 10:00 – 18:00

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU NORISE

  • Iestājpārbaudījumā notiek muzikālās dzirdes, atmiņas un ritma pārbaude: jānodzied viena dziesma (vēlams tautasdziesma), jāatkārto pedagoga spēlētas skaņas un melodijas (ar balsi), kā arī ritma frāzes (ar plaukstām);
  • reflektantiem uz 2. vai augstāku klasi, tai skaitā vidusskolu jākārto iestājpārbaudījums specialitātē un solfedžo atbilstoši attiecīgās klases prasībām.

Iestājpārbaudījumu saraksts tiks publicēts pēc pieteikumu pieņemšanas skolas mājas lapā 31.maijā.

Iestājpārbaudījumu rezultāti tiks publicēti skolas mājas lapā, sākot no 17.jūnija.

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU KONSULTĀCIJAS

Klātienē pēc pieraksta no 20. maija – 31. maijam

Pierakstīties uz konsultācijām var sākot no 10. maija katru darba dienu no plkst. 10:00 – 17:00, zvanot pa  tālr. 67764498.

Konsultācijas tiek rīkotas, lai iepazīstinātu audzēkņus un vecākus ar iestājeksāmena formu un prasībām. Konsultācijās var saņemt informāciju, kas palīdz izvēlēties konkrētu izglītības programmu. Iestājpārbaudījumus var kārtot arī tad, ja konsultācijas nav apmeklētas.

Kas jāņem vērā, stājoties mūzikas skolā:

  • vecāku līdzfinansējums mācību maksai ir 35,00 EUR mēnesī (iespējamas atlaides, skatīt šeit);
  • lai bērns apgūtu savu specialitātes priekšmetu, nepieciešams mūzikas instrumenta nodrošinājums, skola piedāvā instrumentu īri;
  • mācības skolā norit pēcpusdienās un sestdienās,  jaunāko klašu bērnu nodarbības var sākties vecāku darba laikā.

Vēlam veiksmi iestājpārbaudījumos!

APGŪSTAMĀS PROGRAMMAS

Pamatskolā

klavierspēle

akordeona spēle

kora klase

vijoles spēle

alta spēle

čella spēle

kokles spēle

ģitāras spēle

arfas spēle

flautas spēle

klarnetes spēle

obojas spēle

saksofona spēle

mežraga spēle

trompetes spēle

trombona spēle

eifonija spēle

tubas spēle

sitaminstrumentu spēle

Vidusskolā papildus esošajām programmām

vokālā un skatuves māksla

ērģeļspēle

kora diriģēšana