Izglītības programmas

Izglītības programmas

Jūrmalas Mūzikas vidusskola īsteno šādas profesionālās ievirzes izglītības programmas:

  • taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle, akordeona spēle, vidusskolā ērģeļspēle
  • stīgu instrumentu spēle – vijoles spēle, alta spēle, čella spēle, kontrabasa spēle, kokles spēle, ģitāras spēle, vidusskolā arfas spēle;
  • pūšaminstrumentu spēle – flautas spēle, obojas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, fagota spēle, mežraga spēle,  trompetes spēle, trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle;
  • sitaminstrumentu spēle;
  • vokālā mūzika – kora klase, vidusskolā kora diriģēšana, vokālā un teātra māksla.

Mācību plānu visām klasēm skatīt šeit:  Mācību plāni

Mācības notiek darba dienu pēcpusdienās un sestdienās.

2018./2019.mācību gadā Jūrmalas Mūzikas vidusskola īsteno šādas interešu izglītības programmas:

  • “Mazais muzikants” – mūzikas nodarbības 5-6 gadus veciem bērniem. Nodarbības 2 reizes nedēļā, otrdienās un ceturtdienās, 9.00 – 9.40.
  • Mazais vokālās mūzikas kolektīvs – programma tiem, kas vēlas apgūt kolektīvo dziedāšanu vecumā no 7-16 gadiem. Nodarbības notiek trešdienās no 17.15 – 18.40.
  • Solo dziedāšana – tiem, kuri vēlas apgūt solo dziedāšanas prasmes, izkopt un attīstīt savu balss tembru, muzikālo un skatuvisko talantu. Programma paredzēta bērniem un jauniešiem vecumā no 7 līdz 18 gadiem. Nodarbības notiek pirmdienās 14.45 – 15.25 un otrdienās no 14.45 – 15.25.
  • Dziedāšanas pamati – tiem, kuri vēlas attīstīt savas dziedāšanas prasmes. Programma paredzēta bērniem un jauniešiem vecumā no 7 līdz 18 gadiem. Nodarbības notiek otrdienās 15.20 – 16.10.
  • Skatuves kultūra un mūzika – tiem kuri vēlas izkopt runas kultūru un aktiermākslu. Nodarbības paredzētas jauniešiem vecumā no 13 gadiem. Nodarbības notiek otrdienās no 16.15 – 17.55.

Detalizētāka informācija šeit.