Iestājeksāmenu prasības

Iestājeksāmenu prasības

Muzikālo dotību (dzirdes, muzikālās atmiņas un ritma izjūtas) pārbaudes uzdevumi reflektantiem uz sagatavošanas klasi:

  • dziesmas (vēlams tautasdziesmas) dziedāšana a cappella;
  • skolotāja spēlētu skaņu atkārtošana ar balsi (zilbēm) – bērna balss reģistrā, harmoniskā izklāsta intervālu (tercas, kvartas) atkārtošana ar balsi (katru skaņu atsevišķi), harmoniskā izklāsta akordu (mažora un minora kvintakordu) atkārtošana ar balsi (katru skaņu atsevišķi);
  • skolotāja spēlētu melodiju atkārtošana ar balsi (zilbēm) ar iekļautiem gammveida gājieniem, noturīgo pakāpju apdziedājumiem, gājieniem pa tonikas trīsskaņa skaņām u.c.;
  • skolotāja spēlētu ritma piemēru atkārtošana ar plaukstām, iekļaujot arī sešpadsmitdaļnošu un punktēta ritma grupas.

Muzikālo dotību (dzirdes, muzikālās atmiņas un ritma izjūtas) pārbaudes uzdevumi reflektantiem uz 1. klasi:

  • dziesmas (vēlams tautasdziesmas) dziedāšana a cappella;
  • skolotāja spēlētu skaņu atkārtošana ar balsi (zilbēm) – bērna balss reģistrā, kā arī citos reģistros unisonu veidā, harmoniskā izklāsta intervālu (tercas līdz sekstas) atkārtošana ar balsi (katru skaņu atsevišķi), harmoniskā izklāsta akordu (mažora un minora kvintakordu, sekstakodru un kvartsekstakordu) atkārtošana ar balsi (katru skaņu atsevišķi);
  • skolotāja spēlētu melodiju atkārtošana ar balsi (zilbēm) ar iekļautiem gammveida gājieniem, noturīgo pakāpju apdziedājumiem, sekvencēm, gājieniem pa tonikas trīsskaņa skaņām, noturīgiem lēcieniem u.c.;
  • skolotāja spēlētu ritma piemēru atkārtošana ar plaukstām, iekļaujot arī sešpadsmitdaļnotis, punktēta ritma grupas, sinkopes vai brīvdalījumu.