Jānis Andžāns

Jānis Andžāns

Solo dziedāšana
  • Profesionālais bakalaura grāds mūzikas pedagoģijā JVLMA (2012)
    • mūzikas skolotāja kvalifikācija – mūzikas skolotājs vispārējās izglītības visās izglītības pakāpēs un skolas kora diriģentu, solo dziedāšanas pedagogs profesionālās ievirzes mūzikas skolās un kora vokālais pedagogs
  • Profesionālais maģistra grāds mūzikā JVLMA (2014)
    • profesionālais maģistra grāds mūzikā