Jānis Andžāns

Jānis Andžāns

Solo dziedāšana
  • Profesionālais maģistra grāds mūzikā JVLMA (2015), mūzika un skatuves māksla
  • Profesionālais bakalaura grāds mūzikas pedagoģijā JVLMA (2013), mūzikas skolotāja kvalifikācija – mūzikas skolotājs vispārējās izglītības visās izglītības pakāpēs un skolas kora diriģentu, solo dziedāšanas pedagogs profesionālās ievirzes mūzikas skolās un kora vokālais pedagogs (pedagogs – Aira Birziņa)

Jūrmalas Mūzikas vidusskolā solodziedāšanas, klavieru, diriģēšanas, vokālā ansambļa un kora literatūras skolotājs. Rīgas Latviešu biedrības nama jauktā kora “Ars Longa” mākslinieciskais vadītājs. Tukuma kultūras nama skolotāju kora “Vanema” kormeistars.