Ausma Kreicberga

Ausma Kreicberga

Solfedžo
  • Pielīdzinātais maģistra grāds Mūzikā JVLMA (1963), kordiriģēšanas specialitāte, pedagoga kvalifikācija