Alla Petrova

Alla Petrova

Solfedžo
  • Mūzikas pedagoģija RPIVA (2006)
    • Mūzikas skolotāja kvalifikācija
  • Profesionālā bakalaura diploms JVLMA (2009)
    • profesionālā bakalaura diploms mūzikas pedagoģijā – mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāja kvalifikācija