Alla Petrova

Alla Petrova

Solfedžo
  • Profesionālā bakalaura diploms JVLMA (2009), profesionālā bakalaura diploms mūzikas pedagoģijā – mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāja kvalifikācija
  • Mūzikas pedagoģija RPIVA (2006), mūzikas skolotāja kvalifikācija