Zane Saulīte

Zane Saulīte

Solo dziedāšana, mūzikas literatūra
  • Mākslas zinātņu nozares humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā (muzikoloģija) (2010)
  • Profesionālais maģistra grāds Mūzikā JVLMA (2008)
  • Bakalaura grāds Mūzikā JVLMA (2006), tiesības strādāt par mūzikas skolotāju visās vispārizglītības pakāpēs, solo dziedāšanas pedagogu