Uzņemšanas rezultāti

Uzņemšanas rezultāti

UZŅEMŠANAS REZULTĀTI

Apsveicam jaunuzņemtos audzēkņus!

Jūsu turpmākā rīcība:

  1. Mājas lapā sākot ar 26. augustu meklēt “Grupu stundu sarakstā” grupu stundu laikus;
  2. Mājas lapā sadaļā “Aktuāli” sākot ar 26. augustu meklēt sarakstu – Individuālo stundu pedagogi – specialitātes, vecākās klasēs arī  vispārējo klavieru, solo dziedāšanas u.c., pedagogu vārdu, uzvārdu;
  3. Saskaņot ar specialitātes un citu individuālo stundu pedagogiem nodarbības laikus. Līdz mācību gada sākumam pedagogs ar Jums sazināsies individuāli;
  4. Grupu stundu maiņas, pedagoga maiņas, citu neskaidrību gadījumos zvanīt Mācību daļas vadītājai Kristīnei Dmitrijevai 26405807;
  5. Tiem, kas nāk uz mūzikas skolu pirmo reizi – apmeklēt Jaunuzņemto audzēkņu Vecāku sapulci 31.augustā 18.00, noslēgt līgumu un uzzināt citu aktuālo informāciju.

Konkursa kārtībā ar uzņemšanas komisijas lēmumu audzēkņi var tikt uzņemti sagatavošanas, kandidātu vai 1.klasē.

Neuzņemtie reflektanti var tikt aicināti uz mūzikas skolu nākošā mācību gada laikā, ja atbrīvojas vieta
1.kandidātu klasē reflektanti mācās pēc pilnas 1.klases programmas

I sagatavošanas klasē  apgūst mūzikas teorijas pamatus un  izvēlētā instrumenta spēles pamatus
II sagatavošanas klasē apgūst mūzikas teorijas pamatelementus un veicina muzikālo spēju attīstību 
Jautājumi – Direktora vietniecei izglītības jomā Kristīne Dmitrijeva 26405807krisoja@inbox.lv2U