Uzņemšanas rezultāti

Uzņemšanas rezultāti

Paskaidrojumi:

 1. Rezultātus var atrast pēc reflektanta koda.
 2. Ja lēmums ir “Uzņemt”, reflektants ir skolas audzēkņu sarakstā.
 3. Reflektanti, kuri ir iesnieguši iesniegumu, bet nav ieradušies uz iestājpārbaudījumiem, saņem 0,00 punktus.
 4. Audzēknis tiek ieskaitīts noteiktā solfedžo grupā. Augusta beigās skolas mājas lapā būs pieejams saraksts ar grupu stundu laikiem.
 5. Sagatavošanas un 1.klasē ir individuālas attiecīgās programmas specialitātes stundas un grupu stundas – solfedžo
 6. 00. klasē nav specialitātes, ir tikai solfedžo grupu stundas
 7. Ja audzēknis neuzsāks mācības vai grib mainīt programmu, vecāks (vai pilnvarots pārstāvis) raksta iesniegumu līdz 31.augustam
 8. Vecākam (vai pilnvarotam pārstāvim) ar skolu jānoslēdz līgums līdz 31.augustam, tas būs pieejams skolas lietvedībā no 22.augusta. Tie, kas jau vienreiz līgumu ir noslēguši, otrreiz nevajag slēgt. Ar zaļu krāsu apzīmēti tie, kam līgums ir jānoslēdz
 9. Uzņemto audzēkņu (00., sagat.,1.kl.) vecāku sapulce notiks 29.augustā plkst. 17.30
 10. Ja lēmums ir “Rezervē”, reflektants var tikt uzņemt skolā mācību gada laikā, kad atbrīvojas vieta
 11. 4-5 gadus veciem bērniem ir iespēja apmeklēt interešu nodarbības “Mazais muzikants”. Pieteikuma anketa
 12. 6-9 gadus veci bērni ir aicināti uz jaunuzņemto audzēkņu nometni “Muzikālā vasara 2022”, lai iepazītos ar skolu. Pieteikuma anketa
 13. Jautājumu gadījumā vērsties pie Direktores vietnieces Izglītības jautājumos Kristīnes Dmitrijevas 26405807