Uzņemšanas rezultāti

Uzņemšanas rezultāti

REZULTĀTU PAZIŅOŠANA – līdz 26. augustam, publicējot uzņemto audzēkņu sarakstu pie skolas informācijas dēļa un www.muzikasskola.jurmala.lv.

Konkursa kārtībā ar uzņemšanas komisijas lēmumu audzēkņi var tikt uzņemti sagatavošanas, kandidātu vai 1.klasē.

Neuzņemtie reflektanti var tikt aicināti uz mūzikas skolu nākošā mācību gada laikā, ja atbrīvojas vieta
1.kandidātu klasē reflektanti mācās pēc pilnas 1.klases programmas

I sagatavošanas klasē  apgūst mūzikas teorijas pamatus un  izvēlētā instrumenta spēles pamatus
II sagatavošanas klasē apgūst mūzikas teorijas pamatelementus un veicina muzikālo spēju attīstību 
Jautājumi – Direktora vietniecei izglītības jomā Kristīne Dmitrijeva 26405807krisoja@inbox.lv2