Uzņemšanas rezultāti

Uzņemšanas rezultāti

Paskaidrojumi:

 1. Rezultātus var atrast pēc reflektanta koda.
 2. Ja lēmums ir “Uzņemt”, reflektants ir skolas audzēkņu sarakstā.
 3. Reflektanti, kuri ir iesnieguši iesniegumu, bet nav ieradušies uz iestājpārbaudījumiem, saņem 0,00 punktus.
 4. Audzēknis tiek ieskaitīts noteiktā solfedžo grupā. Augusta beigās skolas mājas lapā būs pieejams saraksts ar grupu stundu laikiem.
 5. Sagatavošanas un 1.klasē ir individuālas attiecīgās programmas specialitātes stundas un grupu stundas – solfedžo
 6. 00. klasē nav specialitātes, ir tikai solfedžo grupu stundas
 7. Ja audzēknis neuzsāks mācības vai grib mainīt programmu, vecāks (vai pilnvarots pārstāvis) raksta iesniegumu līdz 31.augustam
 8. Vecākam (vai pilnvarotam pārstāvim) ar skolu jānoslēdz līgums līdz 31.augustam, tas būs pieejams skolas lietvedībā no 22.augusta. Tie, kas jau vienreiz līgumu ir noslēguši, otrreiz nevajag slēgt.
 9. Uzņemto audzēkņu (00., sagat.,1.kl.) vecāku sapulce notiks 30.augustā plkst. 17.00
 10. 4-5 gadus veciem bērniem ir iespēja apmeklēt interešu nodarbības “Mazais muzikants”. Pieteikuma anketa
 11. 6-9 gadus veci bērni ir aicināti uz jaunuzņemto audzēkņu nometni “Muzikālā vasara 2023”, lai iepazītos ar skolu. Pieteikuma anketa.  Jautājumu gadījumā vērsties pie Direktores vietnieces projektu jautājumos Antras Mežales, e-pasta adrese antra.mezale@edu.jurmala.lv
 12. Jautājumu gadījumā vērsties pie Direktores vietnieces Izglītības jautājumos Kristīnes Dmitrijevas 26405807