Inese Rasa

Inese Rasa

Koris
  • Mākslas bakalaura grāds JVLMA (2001)
    • kokles spēles un mūzikas pedagoģijas specialitāte, kokles klases pedagoga, mūzikas pasniedzēja, skolu koru diriģenta kvalifikācija