Skolas padome

Skolas padome

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas padome ir sabiedrisks formējums, kurš darbojas kā koleģiāla institūcija saskaņā ar Skolas nolikumu Skolas vadības demokrātiskai realizēšanai.

Skolas padomei ir konsultatīvs raksturs dažādos Skolas darba jautājumos, izņemot metodiska satura jautājumus , kā arī skolas padomei nav tiesību mainīt direktora lēmumus.

Skolas padomes sastāvs

Skolas direktors

Gunta Liepiņa

Padomes priekšsēdētājs

Edīte Kalniņa (tālr. 26468079)

Pedagogu pārstāvji

Vladimir Kudrin

 

Agnese Čimale

 

Inita Linde

 

 

Vecāku (aizbildņu) pārstāvji

Margarita Levša

 

Agnese Aide-Āriņa

 

Dace Liepiņa

 

Jānis Kravalis

 

Rasma Pīpiķe

 

Lauma Petrovska

 

Ingrīda Kleinhofa

 

Agnija Saprovska

Citi valsts vai pašvaldības institūcijas pārstāvji.

Līga Dzirnekle, JPD Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes vadītāja