Vija Ozola

Vija Ozola

Čella spēle
  • Bakalaura grāds, Moldāvijas Muzičesku Mākslu institūts (1970)
    • čella specialitāte, pasniedzēja un orķestra solista kvalifikācija