Jūrmala 2022 Repertuārs

XXIII Starptautiskais akadēmiskās mūzikas
konkurss “Jūrmala 2022” ērģeļspēlē

konkursa programma
A grupa

līdz 14 gadiem (ieskaitot)

Brīva programma, līdz 8 min. gara, jābūt vismaz vienam skaņdarbam ar pedāli.

B grupa

15 – 17 gadi (ieskaitot)

1.) viena no J.S. Baha Astoņām prelūdijām un fūgām (BWV 553 – 560)

2.) brīvas izvēles viens vai vairāki skaņdarbi.

Kopējai konkursa programmas metrāžai jābūt 13 – 15 min. garai visiem skaņdarbiem jābūt no oriģinālā ērģeļu repertuāra (nevis pārlikumiem), ar pedāli, nedrīkst atskaņot savas kompozīcijas.

C grupa

17 – 19 gadi (ieskaitot), ar noteikumu, ka dalībnieks uz iesnieguma pildīšanas brīdi ir vidējās mūzikas apmācības programmas iestādes audzēknis

Jāiesūta ierakstā:

1.) Ziemeļvācu baroka komponistu: G. Bēma (Georg Böhm) , V. Libeka (Vincent Lübeck), D. Bukstehūdes (Dieterich Buxtehude) vai N. Brūnsa (Nicolaus Bruhns) skaņdarbs, ne īsāks par 5 lpp. izdotu nošu redakcijas variantā, ar pedāli;

2.)  latviešu mūzikas oriģnālskaņdarbs ērģelēm.

(Ieraksta noteikumus skatīt Pielikumā Nr. 3)

Konkursā klātienē jāatskaņo:

1.) J.S. Baha korāļprelūdija;

2.) romantisma laikmeta 19. gs – 20. gs. pirmās puses skaņdarbs vai cikliska skaņdarba daļa (nedrīkst būt pārlikums).

D grupa

19 – 25 gadi (ieskaitot)

Konkursa programmas kopējā metrāža nedrīkst pārsniegt 40 minūtes.

I kārta

1.) J.S. Baha triosonātes ātrā daļa vai Baha trio;

2.) romantisks 19. gs – 20. gs. pirmās puses skaņdarbs vai cikliska skaņdarba daļa (nedrīkst būt pārlikums).

II kārta

1.) J.S. Baha ciklisks skaņdarbs ar  fūgu (izņemot BWV 533, BWV 565, 553 – 560);

2.) latviešu mūzikas oriģnālskaņdarbs ērģelēm.