Kristīne Brūvere

Kristīne Brūvere

Akordeona spēle
  • Akadēmiskais maģistra grāds Mūzikā (2017), mūzikas teorija
  • Bakalaura grāds Mūzikā JVLMA (2015), komponists, mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogs, akordeona spēles pedagogs mūzikas skolā