Iestājpārbaudījumu saraksts

Uzņemšanas eksāmenu saraksti

Jūrmalas Mūzikas vidusskolā.

Uzņemšanas eksāmens uz sagatavošanas un 1.klasi notiek 2019.gada 3. un 4. jūnijā,

1. klasē, 1. stāvā

Jautājumu gadījumā zvanīt Direktores vietniecei mācību jautājumos kristīnei Dmitrijevai 26405807

Uzņemšana programmā "Vokālā un skatuves māksla"

4.jūnijā –  audzēkņu uzņemšana vidusskolas mācību programmā ” Vokālā un skatuves māksla” ( no 13 – 16 gadiem ).
                                 Pieteikties pie sekretāres darba dienās līdz plkst.17.00. Informatīvais tālrunis 67764498 (sekretāre) vai 29139033.
                                  
                  plkst. 16.00 – dzirdes pārbaude
                  plkst. 18.00 – vokālo un skatuves dotību pārbaude – jāsagatavo dziesma ar vai bez pavadījuma un dzejas vai prozas lasījums no galvas