Iestājpārbaudījumu saraksts

Uzņemšanas iestājeksāmenu saraksts tiks izveidots pēc dokumentu iesniegšanas termiņa noslēguma, sākot ar 15. augustu

Informācija par iestājpārbaudījumiem un dokumentu iesniegšanu SKATĪT ŠEIT
Jautājumu gadījumā zvanīt Direktores vietniecei mācību jautājumos kristīnei Dmitrijevai 26405807