Iestājpārbaudījumu saraksts

Uzņemšanas iestājeksāmenu saraksts

Pieteikumi iestājpārbaudījumiem tiek pieņemti līdz 28. maijam.
Uzņemšanas sARAKSTS TIKS PUBLICĒTS 31. MAIJĀ
Lūgums ierasties 5 min pirms iestājeksāmeniem un neuzkavēties skolā ilgāk par noteikto laiku
Jautājumu gadījumā zvanīt Direktores vietniecei mācību jautājumos kristīnei Dmitrijevai 26405807