Iestājpārbaudījumu saraksts

Uzņemšanas iestājeksāmenu saraksts

Lūgums ierasties 5 min pirms iestājeksāmeniem un neuzkavēties skolā ilgāk par noteikto laiku
Jautājumu gadījumā zvanīt Direktores vietniecei mācību jautājumos kristīnei Dmitrijevai 26405807

 

1. septembrī plkst. 13.00 Zinību dienas svētki Dubultu kultūras kvartāla pagalmā. Gaidīsim jaunuzņemtos audzēkņus un viņu vecākus, lai tiktos ar pedagogiem un svinīgi atklātu jauno mācību gadu. Plkst. 15.00 tiešsaistē aicinām vērot skolas 60. gadskārtas atklāšanas koncertu ar Valsts prezidenta piedalīšanos (informācija sekos skolas mājaslapā un sociālajos tīklos)