Iestājpārbaudījumu saraksts

Uzņemšanas iestājeksāmenu saraksts

Lūgums ierasties 5 min pirms iestājeksāmeniem un neuzkavēties skolā ilgāk par noteikto laiku
Jautājumu gadījumā zvanīt Direktores vietniecei mācību jautājumos kristīnei Dmitrijevai 26405807