Nāc mācīties Jūrmalas Mūzikas vidusskolā!

Nāc mācīties Jūrmalas Mūzikas vidusskolā!

Jūrmalas Mūzikas vidusskola uzņem audzēkņus vecumā no 5-10 gadiem, kā arī vidusskolas klasēs.

Pieteikumus iestājpārbaudījumiem jāiesniedz no 17. līdz 31. maijam elektroniski uz e-pasta adresi: muzikasvsk@edu.jurmala.lv vai papīra formā – skolas lietvedībā no plkst. 10:00 – 17:00

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI:

3. un 4. jūnijs – uzņemšana 1. klasē un sagatavošanas klasē (bērniem vecumā no 5–10 gadiem)

5. jūnijs – uzņemšana vidusskolā

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

  • iesniegums (uz noteiktas formas veidlapas – pieejama lietvedībā un skolas mājas lapā);
  • dzimšanas apliecības kopija;
  • iegūtās izglītības mūzikā (ja tāda ir un stājas uz 2. vai augstāku klasi) dokumenta (piem., liecības) kopija.

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU KONSULTĀCIJAS

Klātienē pēc pieraksta no 20. maija – 31. maijam. Pierakstīties uz konsultācijām var sākot no 10. maija katru darba dienu no plkst. 10:00 – 17:00, zvanot pa  tālr. 67764498.

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU NORISE:

  • Iestājpārbaudījumā notiek muzikālās dzirdes, atmiņas un ritma pārbaude: jānodzied viena dziesma (vēlams tautasdziesma), jāatkārto pedagoga spēlētas skaņas un melodijas (ar balsi), kā arī ritma frāzes (ar plaukstām);
  • reflektantiem uz 2. vai augstāku klasi jākārto iestājpārbaudījums specialitātē un solfedžo atbilstoši attiecīgās klases prasībām.

APGŪSTAMĀS PROGRAMMAS PAMATSKOLĀ

Klavierspēle, akordeona spēle, kora klase, vijoles, alta, čella, kokles, ģitāras, arfas, flautas, klarnetes, obojas, saksofona, mežraga, trompetes, trombona, eifonija, tubas un sitaminstrumentu spēle.

APGŪSTAMĀS PROGRAMMAS VIDUSSKOLĀ PAPILDUS ESOŠAJĀM PROGRAMMĀM

Vokālā un skatuves māksla, ērģeļspēle, kora diriģēšana

13. aprīlī 10.00 aicinām vecākus un bērnus uz Atvērto durvju dienu Jūrmalas Mūzikas vidusskolā. Atvērto durvju dienas ietvaros bērniem būs iespēja piedalīties orientēšanās spēlē mūzikas instrumentu pasaulē MŪZIKAS MAGNĒTS, kā arī iepazīt Jūrmalas Mūzikas vidusskolā apgūstamos instrumentus un satikt specialitātes pedagogus. Vecāki varēs uzzināt visu par bērnu mācībām Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, bet plkst. 12.00 Dubultu koncertzālē izskanēs skolas prezentācijas pasākums. 

Jūrmalas Mūzikas vidusskola ir tradīcijām bagāta mūzikas izglītības iestāde, kas piedāvā apgūt plašu instrumentu klāstu lielisku pedagogu vadībā. Skolu ir  absolvējuši tādi zināmi mūziķi kā vijolnieki Raimonds Ozols, Vineta Sareika, Elīna Bukša, Paula Šūmane, grupas “Menuets” mūziķi Andris un Juris Sējāni, Adrians Kukuvass, Raimonds Bartaševics un daudzi citi ievērojami mūziķi. Skolas absolventu vidū ir arī sabiedrībā zināmi dažādu nozaru līderi.

Mūzikas skolā tiek īstenotas profesionālās ievirzes izglītības programmas pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpēs. Audzēkņi apgūst instrumenta spēli, mūzikas teorētisko priekšmetus – solfedžo, vēlākās klasēs arī mūzikas literatūru un kolektīvo muzicēšanu – darbojas vairāki orķestri, vokālie ansambļi un kori. Kopš 2020. gada diriģenta Normunda Vaiča vadībā darbojas skolas kamerorķestris.

Jūrmalas Mūzikas vidusskola atrodas jaunā, mūsdienīgā kultūrvidē, dabas ielokā – Dubultu kultūras kvartālā. Skolā audzēkņu izaugsmei ir pieejama viena no labākajām akustiskajām koncertzālēm Latvijā, kā arī ērti aprīkotas mēģinājuma telpas un mācību klases. Mācības skolā notiek pēcpusdienās.

Plašāka informācija

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.