Mūzika pāri robežām

Mūzika pāri robežām

Ārkārtas situāciju valstī Jūrmalas Mūzikas vidusskolas vadība un pedagogi  uztvēra kā izaicinājumu un arī iespēju, pārvarot radušās grūtības, nodrošināt mācību nepārtrauktību, pilnveidoties un meklēt jaunus mūzikas apmācības un apguves ceļus. 

Darbs pie attālinātā mācību procesa nodrošināšanas Jūrmalas Mūzikas vidusskolā iesākās nākamajā dienā pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas valstī. Tika apzinātas esošās platformas, kas var nodrošināt attālināto apmācību, bet, izprotot, ka tās tiks aktīvi lietotas visā Latvijā un arī pasaulē un var tikt pārslogotas, tika pieņemts lēmums radīt savu platformu e-muzikasskola.lv, kurā mūsu skolas pedagogi var pasniegt gan grupu, gan individuālās stundas tiešsaistē. Tā ir iespēja audzēknim, sekojot ierastajam stundu sarakstam, pieslēgties konkrētai darba telpai un apgūt visus iepriekš apgūstāmos mūzikas priekšmetus attālināti, tiešsaistes konferencēs satiekot gan pedagogu, gan klases biedrus vai arī noskatīties stundas ierakstu, ja nav bijusi iespēja būt klāt stundas laikā. Platformu īsi pirms brīvlaika izstrādāja un sagatavoja darbam skolas projektu vadītājs Jānis Kravalis. Skolas metodiķe Irēna Andersone ierakstīja video instrukcijas pedagogiem un vecākiem par šis platformas lietošanu attālināti, lai E-klasē ar to varētu iepazīties un lietot visi. 

Brīvlaika nedēļa mūsu skolas pedagogiem bija ļoti aktīva. Pedagogi apguva jaunizveidotās platformas lietošanas iespējas, digitalizēja visus demonstrējamos mūzikas materiālus un uzdevumus, kā arī izstrādāja jaunus metodiskos materiālus attālināta mācību procesa nodrošināšanai. Kā, piemēram, ģitāras spēles pedagogs Vladimirs Kudrins sagatavoja video īsfilmas par katru apgūstāmo skaņdarbu, kurā detalizēti tiek analizēts un demonstrēts apguves process pa posmiem, lai audzēkņiem būtu iespēja izprast visa skaņdarba apgūšanu pēctecībā.

Pedagogi izmanto arī citas saziņas iespējas – Whatsapp, Skype, Viber, kā arī zvanot audzēkņiem individuāli.

Sarežģīts apmācības process ir tām instrumentu grupām, kur nav iespējams instrumentu apgūt mājās, kā, piemēram, ērģeles. Apgrūtināta ir arī kolektīvā muzicēšana, bet orķestru, ansambļu un koru vadītāji turpina darbu ar audzēkņiem individuāli.  

Kopumā pirmā attālinātas mācības nedēļa ir aizritējusi, iesaistot gandrīz visus 526 audzēkņus. Tiek apzinātas stiprās un vājās puses, lai pilnveidotu savstarpējo komunikāciju, bet jau tagad ir skaidrs, ka katrs pārbaudījums ļauj ieraudzīt vēl neatklātas iespējas. Arī mūzikas apguvei nav robežu un mēs ar prieku vērojam kā audzēkņi kļūst patstāvīgāki un ar aizrautību seko līdzi jaunajiem izaicinājumiem, bet pedagogi demonstrē savu sūtības skaistāko šķautni – vēlmi dāvāt zināšanas un prasmes. Esam pateicīgi arī bērnu vecākiem par atbalstu un iesaistīšanos mācību procesā. Tā vecāku aptaujā varam lasīt sekojošas atbildes par nedēļas apmācībām  attālināti: “necerēti labi izdodas strādāt attālināti”, “teorētiskie priekšmeti salīdzinoši interesanti, bērni ar inetersi vēroja un piedalījās, jaunas iespējas”, “vecāki var piedalīties mācību stundā”, “laba saziņa, kvalitatīvi sagatavoti materiāli, bērns norāda, ka šādi mācīties esot pat interesanti”,  “bērni iemācās būt ļoti patstāvīgi organizējot savu mācību laiku, ir daudz papildus laika mūzikas instrumenta apgūšanai”, “specialitātes stundas notiek ļoti produktīvi un ļoti labi, solfedžo live ir ar katru reizi labāki, klavieru nodarbība produktīva, mūzikas literatūrā viss labi”, “ļoti atsaucīgi pedagogi, sirsnīga attieksme, atbalstoši”, “pozitīvi, ka netiek pārtrauktas mācības ārkārtas situācijas laikā”. 

Saskaramies ar situācijām, kad pieviļ tehnika, ka vecāki ir satraukti par saspringto režīmu, ka sarežģīti ir uztvert skaņas kvalitāti, interneta savienojums ne vienmēr ir kvalitatīvs, mājās apgūstamais instruments nav tik labs kā vēlētos. Cenšamies palīdzēt un rast atbildi katrā no situācijām, kur vecāki lūdz atbalstu.

Laikā , kad pedagoģiskais darbs nevar notikt klātienē, ir svarīgi, lai pārejas perioda apmācības notiktu bez īpašām problēmām. Skola gaida savus audzēkņus un pedagogus atgriežamies cik iespējams drīz, jo šis pārbaudījums izgaismo galveno atziņu ko iepriekš uztvērām kā pašsaprotamu – pedagoga un audzēkņa savstarpējais darbs,  enerģija,  zināšanu un prasmju apguve mūzikas skolā ir liela vērtība.

 Lai nodrošinātu attālinātās apmācības procesu skolā, ir izveidota tehniskā atbalsta grupa. Plašāka informācija ir meklējama ŠEIT.

Ieskatam video, kas tapuši pirmajās attālinātās mācības nedēļās Jūrmalas Mūzikas vidusskolā.

1.video: 100 gr kultūras filmēšanas grupa viesojas Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, lai iepazītos ar attālinātā mācību procesi norisi skolā. Pieredzē dalās pedagogi Ģirts Timma un Vladimirs Kudrins, kā arī skolas direktore Gunta Liepiņa.

2.video – 2.klašu koris, pedagoga Andra Baloža vadībā, tiešsaistē, skolas izveidotajā platformā e-muzikasskola.lv izpilda dziesmu “Pa īstam un pa jokam”.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *