Muzikālā vasara

Publikācija “Mūzikas skola aizvadījusi muzikālu vasaru”  Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā biļetenā Nr.13/114  8.lpp.-   skatīt šeit  

Autori Dzidra Pelēķe un Irēna Trubina.