Iestājpārbaudījumi no 17.-19. augustam

Iestājpārbaudījumi no 17.-19. augustam

Jūrmalas Mūzikas vidusskola aicina apgūt mūzikas prasmes zinošu un atsaucīgu pedagogu vadībā pašā Jūrmalas sirdī – jaunajā Dubultu kultūras kvartālā – radošā un mūsdienīgā kultūrvidē.

Mūzikas skolā tiek īstenotas profesionālās ievirzes izglītības programmas pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpēs. Audzēkņi apgūst instrumenta spēli, mūzikas teorētisko priekšmetus – solfedžo, vēlākās klasēs arī mūzikas literatūru un kolektīvo muzicēšanu.

Skolas piedāvātās profesionālās ievirzes izglītības programmas: klavierspēle, kora klase, vijoles, alta un čella spēle, akordeona, kokles, ģitāras, arfas, flautas, klarnetes, obojas, saksofona, mežraga, trompetes, trombona, eifonija, tubas un sitaminstrumentu spēle. Vidusskolā ir iespēja apgūt arī vokālo un skatuves mākslu, kā arī ērģeļspēli.

Uzņemšanas iestājpārbaudījums reflektantiem, kas nāk pirmo reizi, tiek plānoti augusta vidū. Divas nedēļas pirms iestājpārbaudījumiem ir iespēja apmeklēt konsultācijas.

Iestājpārbaudījumu norises laiks:

17. un 18. augusts – 1. un sagatavošanas klase (5-12 gadi)
19. augusts – iestājpārbaudījumi vidusskolā

No 3. līdz 14. augustam aicinām apmeklēt konsultācijas (Iepriekš piesakoties pa tālr. 67764498).
KONSULTĀCIJU LAIKI:
4., 6., 10., 12. un 14. augustā no plkst. 10.00 līdz 13.00
5., 7., 11. un 13. augustā no plkst. 15.00 līdz 18.00

Konsultācijas tiek rīkotas, lai iepazīstinātu audzēkņus un vecākus ar iestājeksāmena formu un prasībām. Konsultācijās var saņemt informāciju, kas palīdz izvēlēties konkrētu izglītības programmu. Iestājpārbaudījumus var kārtot arī tad, ja konsultācijas nav apmeklētas.

Uzņemšanas iestājpārbaudījumu laikā tiek pārbaudīta muzikālā dzirde, atmiņa un ritms: jānodzied viena dziesma (vēlams tautasdziesma), jāatkārto pedagoga spēlētas skaņas un melodijas (ar balsi), kā arī ritma frāzes (ar plaukstām). Reflektantiem, kas stājas vidējā izglītības pakāpē, jākārto iestājpārbaudījums specialitātē un solfedžo atbilstoši attiecīgās klases prasībām.

Lai pieteiktos iestājpārbaudījumiem, līdz 14. augustam jāiesniedz dokumenti skolas lietvedībā klātienē darba dienās no 10:00-18:00 vai elektroniski, sūtot uz e-pastu: muzikasvsk@edu.jurmala.lv

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

  • iesniegums (uz noteiktas formas veidlapas – pieejama lietvedībā un skolas mājas lapā);
  • fotogrāfija (3×4 cm);
  • dzimšanas apliecības kopija;
  • ārsta izziņa 027/u par bērna veselības stāvokli;
  • iegūtās izglītības mūzikā (ja tāda ir un stājas uz 2. vai augstāku klasi) dokumenta (piem., liecības) kopija.

Iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošana pēc 24. augusta.

Audzēkņiem, kas beiguši Jūrmalas Mūzikas vidusskolā sagatavošanas klasi, Uzņemšanas iestājpārbaudījumi vēlreiz nebūs jākārto, tiks izmantotas atzīmes specialitātē un solfedžo, obligāts ir vecāku iesniegums (Uzņemšanas iesnieguma forma). Iesniegumus lūdzam atsūtīt līdz 23.maijam. Ja sagatavošanas klases audzēknis vēlas mainīt specialitāti, vecākam tas jāmin iesniegumā.

Jaunuzņemto audzēkņu vecāku sapulce 31. augustā plkst. 18.00. Tās laikā vecāki varēs saņemt visu aktuālo informāciju par organizatoriskajiem jautājumiem skolā.

Situācija valstī var mainīties, tāpēc lūgums sekot līdzi aktuālajai informācijai!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *