Sveicam pamatskolas absolventus!

Sveicam pamatskolas absolventus!

Citāds, bet ļoti personisks Jūrmalas Mūzikas vidusskolas 56. pamatizglītības pakāpes izlaidums, kas kopumā aizņēma četras dienas, lai satiktu un ielūkotos acīs katram no 46 absolventiem kokles, klavierspēles, ģitārspēles, vijoles, čella, saksofona, mežraga, trombona, sitaminstrumentu spēles, akordeona un flautas spēles, kā arī kora specialitātē.

Liela daļa no audzēkņiem saņēma arī atzinības rakstus par labām un teicamām sekmēm un skolas tēla popularizēšanu, piedaloties nozīmīgos vietējos un starptautiskos konkursos, kā arī katrs absolvents saņēma piemiņas veltes no skolas. Gaidīsim absolventus atkal atgriežamies skolā gan kā vidusskolas audzēkņus, gan mīļi gaidītus viesus!

Lai mūzika sniedz iedvesmu dzīvē katram no Jums!  

Attēlu atskats

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.