Noslēdz sadarbības līgumu

2016.gada 12.oktobrī Jūrmalas Mūzikas vidusskolas (JMV) direktore Gunta Liepiņa un RPIVA rektore Daina Voita parakstīja sadarbības līgumu par kopīgo radošo un pētniecisko projektu īstenošanu.

Noslēgtais sadarbības līgums RPIVA Mūzikas pedagoģijas un citu nozaru studentiem paver plašas prakses iespējas Jūrmalas Mūzikas vidusskolā.  Savukārt, JMV pedagogiem būs iespēja pilnveidot savas profesionālās zināšanas RPIVA rīkotajos kursos, semināros un citos pasākumos.

Ņemot vērā, ka JMV ir sava reģiona desmit mūzikas un mākslas skolu metodiskais centrs, tad tika pārrunātas plašākas sadarbības iespējas un tiek plānoti pētnieciskie darbi metodisko materiālu izstrādei, semināru, meistarklašu organizēšanai. Lai konkretizētu līgumā norādītās sadarbības aktivitātes, tuvākajā laikā plānota nākamā tikšanās.

Līguma parakstīšanā piedalījās mūzikas pedagoģijas vadošais pētnieks Guntars Bernāts un JMV izglītības metodiķe Irēna Trubina.

navigate_before
navigate_next