Kultūras ministrijas apbalvojums E.Katkevičam un skolotājai Dz.Pelēķei

LEPOJAMIES UN APSVEICAM!!!!!

JŪRMALAS MŪZIKAS VIDUSSKOLAS AUDZĒKNIS ĒRIKS KATKEVIČS UN

VIJOĻSPĒLES PEDAGOĢE DZIDRA PELĒĶE SAŅĒMA KULTŪRAS MINISTRIJAS BALVAS!!!

navigate_before
navigate_next

2016. gada 28. aprīlī, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā notika Kultūras ministrijas apbalvojuma pasniegšana kultūrizglītības nozares talantīgākajiem audzēkņiem, viņu skolotājiem un koncertmeistariem.
Apbalvojums jau no 1998. gada tiek piešķirts par nozīmīgiem sasniegumiem starptautiskos konkursos, izstādes un skatēs mākslu nozarēs.

Šogad Kultūras ministrijas pateicības rakstu un naudas balvu saņēma 35 audzēkņi un 36 pedagogi no 18 skolām