2014. / 2015.mācību gada konkursu laureāti

Klavierspēles klase

Starptautisko konkursu laureāti

 • Andrejs Samovičs, 5.klavierspēles klase (pedagogs P.Maļeckis) – 1.vieta Starptautiskajā pianistu konkursā Concurs Internationalde Piano Villede Gagny, Francijā, Villede Gagny, 14.-17.04.2015.
 • Aleksandra Pavļičenko, 5.klavierspēles klase (pedagogs P.Maļeckis) – 3.vieta Starptautiskajā pianistu konkursā Concurs Internationalde Piano Villede Gagny, Francijā, Villede Gagny, 14.-17.04.2015.
 • Natālija Gaņina, 9.klavierspēles klase (pedagogs A.Cingujevs) – 3.vieta VI Starptautiskajā pianistu konkursā Jaunais virtuozs, Pāvula Jurjāna mūzikas skolā, 25.-27.02.2015.
 • Evelīna Jēkabsone, 5.klavierspēles klase (pedagogs I.Prince) – 3.vieta VI Starptautiskajā pianistu konkursā Jaunais virtuozs, Pāvula Jurjāna mūzikas skolā, 25.-27.02.2015.

 

Latvijas mēroga konkursu laureāti

 • Anna Markeviča, 5.klavierspēles klase (pedagogs M.Kļaviņa) – 2.vieta IX Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkursā, J.Graubiņa Līvānu mūzikas skolā, 11.04.2015.
 • Marlēna Marta Gavare, 3.klavierspēles klase (pedagogs M.Bērziņa) – 2.vieta IX Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu  konkursā, J.Graubiņa Līvānu mūzikas skolā, 11.04.2015.
 • Evelīna Jēkabsone, 5.klavierspēles klase (pedagogs I.Prince) – 2.vieta Etīžu konkursā, Saldus Mūzikas skolā, 26.11.2014.
 • Elizabete Santa Ozola, 5.klavierspēles klase (pedagogs I.Vaļiniece) – 2.vieta Etīžu konkursā, Saldus Mūzikas skolā, 26.11.2014.
 • Elizabete Santa Ozola, 5.klavierspēles klase (pedagogs I.Vaļiniece) – 3.vieta IX Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu  konkursā, J.Graubiņa Līvānu mūzikas skolā, 11.04.2015.

Stīgu lociņinstrumentu spēles klase

Starptautisko konkursu laureāti

 • Ēriks Katkevičs, 4.vijoļspēles klase (pedagogs Dz.Pelēķe, koncertmeistare D.Griņeviča) – 2.vieta Starptautiskajā vijolnieku konkursā Grumiaux Competition, Namurā, Beļģijā, 27.-29.03.2015.

Latvijas mēroga konkursu laureāti

 • Rebeka Samuela Valutadatila, 5.vijoļspēles klase (pedagogs L.Neija-Kalniņa, koncertmeistare O.Liepiņa) – 1.vieta Jauno vijolnieku, altistu un čellistu konkursā Dejas burvība, Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā, 13.03.2015.
 • Jānis Nātans Šmits, 5.čella spēles klase (pedagogs L.Rabecka, koncertmeistare D.Griņeviča) – 1.vieta Mazajā Augusta Dombrovska konkursā, A.Dombrovska mūzikas skolā, 26.11.2014.
 • Ēriks Katkevičs, 4.vijoļspēles klase (pedagogs Dz.Pelēķe, koncertmeistare D.Griņeviča) – 1.vieta Mazajā Augusta Dombrovska konkursā, A.Dombrovska mūzikas skolā, 26.11.2014.
 • Terēze Sāra Šmite, 5.vijoļspēles klase (pedagogs J.Kosourova, koncertmeistare D.Griņeviča) – 2.vieta Mazajā Augusta Dombrovska konkursā, A.Dombrovska mūzikas skolā, 26.11.2014.
 • Jevgeņija Otroško, 7.vijoļspēles klase (pedagogs Dz.Pelēķe, koncertmeistare D.Griņeviča) – 2.vieta Mazajā Augusta Dombrovska konkursā, A.Dombrovska mūzikas skolā, 26.11.2014.
 • Timotejs Jonatāns Šmits, 2.čella spēles klase (pedagogs L.Rabecka, koncertmeistare D.Griņeviča) – 3.vieta Mazajā Augusta Dombrovska konkursā, A.Dombrovska mūzikas skolā, 26.11.2014.

Daudzstīgu instrumentu spēles klase

Starptautisko konkursu laureāti

 • Emīlija Elizabete Jonas, 3.kokles spēles klase (pedagogs K.Ojala, koncertmeistare M.Upmace) – 1.vieta XVI Starptautiskā akadēmiskās mūzikas konkursa Jūrmala 2015, Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, 30.04.2015.
 • Paula Bosa, 2.kokles spēles klase (pedagogs K.Ojala, koncertmeistare M.Upmace) – 2.vieta XVI Starptautiskā akadēmiskās mūzikas konkursa Jūrmala 2015, Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, 30.04.2015.
 • Roberts Binders, 2.kokles spēles klase (pedagogs K.Ojala) – 3.vieta XVI Starptautiskā akadēmiskās mūzikas konkursa Jūrmala 2015, Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, 30.04.2015.
 • Katrīna Sproģe, 10.kokles spēles klase (pedagogs K.Ojala) – 2.vieta XVI Starptautiskajā akadēmiskās mūzikas konkursā Jūrmala 2015, Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, 30.04.2015.
 • Ieva Pērkona, 11.kokles spēles klase (pedagogs K.Ojala) – 3.vieta XVI Starptautiskajā akadēmiskās mūzikas konkursā Jūrmala 2015, Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, 30.04.2015.

Latvijas mēroga konkursu laureāti

 • Jūrmalas Mūzikas viduskolas jaunāko klašu koklētāju ansamblis, vecāko klašu koklētāju ansamblis un kokļu kvartets (pedagogs K.Ojala) – I pakāpes diplomi XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Kokļu mūzikas koncerta dalībnieku atlases skatē, Babītes novada Kultūrizglītības centrā, 08.03.2015.
 • Rūta Zālīte, 5.kokles spēles klase (pedagogs K.Ojala, koncertmeistare M.Upmace) – 1.vieta V Latvijas lauku un mazpilsētu mūzikas skolu Kokles spēles audzēkņu konkursā, Iecavas Mūzikas un mākslas skolā, 17.04.2015.
 • Arta Pūķe, 4.kokles spēles klase (pedagogs K.Ojala, koncertmeistare M.Upmace) – 2.vieta V Latvijas lauku un mazpilsētu mūzikas skolu Kokles spēles audzēkņu konkursā, Iecavas Mūzikas un mākslas skolā, 17.04.2015.
 • Gabriela Elizabete Zonberga, 3.kokles spēles klase (pedagogs L.Bebriša, koncertmeistare M.Upmace) – 2.vieta V Latvijas lauku un mazpilsētu mūzikas skolu Kokles spēles audzēkņu konkursā, Iecavas Mūzikas un mākslas skolā, 17.04.2015.
 • Paula Bosa, 2.kokles spēles klase (pedagogs K.Ojala, koncertmeistare M.Upmace) – 3.vieta V Latvijas lauku un mazpilsētu mūzikas skolu Kokles spēles audzēkņu konkursā, Iecavas Mūzikas un mākslas skolā, 17.04.2015.
 • Emīlija Elizabete Jonas, 3.kokles spēles klase (pedagogs K.Ojala, koncertmeistare M.Upmace) – 3.vieta V Latvijas lauku un mazpilsētu mūzikas skolu Kokles spēles audzēkņu konkursā, Iecavas Mūzikas un mākslas skolā, 17.04.2015.
 • Roberts Ozoliņš, 1.ģitārspēles klase (pedagogs V.Kudrins) – 3.vieta A.Grīnberga jauno ģitāristu konkursā Kur tad nu tu biji 2015, Mārupes Mūzikas un mākslas skolā, 27.03.2015.
 • Ratmirs Bogdans Saade, 4.ģitārspēles klase (pedagogs V.Kudrins) – 3.vieta konkursa Latvijas gada ģitārists 2015 Rīgas reģiona atlases kārtā, Rīgas Doma kora skolā, 19.04.2015.

Pūšaminstrumentu spēles klase

Latvijas mēroga konkursu laureāti

 • Kristaps Vanags, 12.saksofona spēles klase (pedagogs D.Solovjova, koncertmeistare M.Upmace) – 3.vieta Latvijas profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts konkursa finālā, A.Dombrovska mūzikas skolā, 19.02.2015.
 • Saksofonu kvartets: Katrīna Krūmiņa, Raimonds Bērziņš, Matīss Vingris, Kristaps Vanags (pedagogs D.Solovjova) – 2.vieta V Pūšaminstrumentu ansambļu un orķestru ritmiskās mūzikas festivālā – konkursā Vēju ritmi 2015, Liepājā, 02.04.2015.
 • Austra Svikle, 2.flautas spēles klase (pedagogs I.Lappuķe, koncertmeistare M.Upmace)  – 2.vieta Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts konkursa reģionālajā kārtā, Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, 26.01.2015.
 • Valters Lazdāns, 4.mežraga spēles klase (pedagogs M.Rozenbergs, koncertmeistare L.Ozola) – 3.vieta XX Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, 23.-25.01.2015.

Sitaminstrumentu spēles klase

Latvijas mēroga konkursu laureāti

 • Efraims Samuels Valutadatils, 3.sitaminstrumentu spēles klase (pedagogs Ģ.Timma, koncertmeistare L.Ozola) – 2.vieta  Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Sitaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts konkursa finālā, Vidzemes koncertzālē Cēsis, 16.02.2015.
 • Dominiks Reinis Aleksejevs, 7.sitaminstrumentu spēles klase (pedagogs Ģ.Timma, koncertmeistare L.Ozola) – 2.vieta  Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Sitaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts konkursa reģionālajā kārtā, Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, 19.01.2015.

Kora klase

Starptautisko konkursu laureāti

 • Ketija Davidone, 11.kora klase (pedagogs Z.Saulīte, koncertmeistare L.Ozola) – 2.vieta Arvīda Žilinska V Starptautiskajā jauno vokālistu konkursā, Jēkabpils Mūzikas skolā, 07.11.2014.
 • Agnese Čimale, 12. kora klase (pedagogs Z.Saulīte, koncertmeistare L.Ozola) – 3.vieta Arvīda Žilinska V Starptautiskajā jauno vokālistu konkursā, Jēkabpils Mūzikas skolā, 07.11.2014.

Teorijas klase

Latvijas mēroga konkursu laureāti

 • 8.klases audzēkņu komanda: Berta Beļicka, Pauls Pencis, Evelīna Priede, Krista Sapronova (pedagogs Z.Saulīte) – 2.vieta Mūzikas literatūras konkursā Emīlam Dārziņam – 140, Pāvula Jurjāna mūzikas skolā, 16.01.2015.
 • Vidusskolas klašu audzēkņu komanda: Dagnija Bērziņa, Lauma Rijniece, Māra Starka, Kristaps Vanags (pedagogs J.Strode) – 3.vieta J.Cimzes jubilejas atcerei veltītajā konkursā – festivālā, Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, 16.12.2014.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.