Pēteris Kisiļevs

Pēteris Kisiļevs

Direktora vietnieks saimniecības jomā