Māris Rozenbergs

Māris Rozenbergs

Metāla pūšaminstrumentu spēle
  • Bakalaura grāds Mūzikas pedagoģijā JVLMA (2007), trompetes spēles skolotājs
  • sertifikāts par tubas, alta un tenora spēles skolotāju (2002)
  • sertifikāts par trombona spēles skolotāju (2002)
  • mežraga spēles skolotāju (2002)