Ludmila Girska

Ludmila Girska

Vijoles spēle
  • Bakalaura grāds Mūzikā JVLMA (1967)
    • vijoles specialitāte, orķestra solista un pedagoga kvalifikācija
  • Profesionālais maģistra grāds mūzikā (2003)