Ellionora Testeļeca

Ellionora Testeļeca

Čella spēle
  • Latvijas Valsts konservatorija
  • Sanktpēterburgas konservatorijas aspirantūra