Irēna Andersone

Irēna Andersone

Izglītības metodiķe
    • Doktora grāda kandidāte pedagoģijā, mūzikas pedagoģijas nozarē Latvijas Universitātes doktorantūrā (2019), priekšaizstāvēta disertācija par ansambļa dziedāšanas prasmes attīstības iespējām mūsdienās
    • Maģistra grāds Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā (2015), mūzikas pedagoģija
    • Bakalaura grāds Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā (2013), vokālā pedagoga kvalifikācija
    • Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas akadēmiskās dziedāšanas klase (2009) 
    Izglītības metodiķe, vokālā pedagoģe un vokālo ansambļu vadītāja Jūrmalas mūzikas vidusskolā, pētniece un doktorante Latvijas Universitātē.  Vairāk nekā 10 gadu pieredze pedagoģiskajā darbā.
izglītības metodiķe