Irēna Andersone

Irēna Andersone

Izglītības metodiķe
Izglītības metodiķe, vokālā pedagoģe un vokālo ansambļu vadītāja Jūrmalas mūzikas vidusskolā, pētniece un doktorante Latvijas Universitātē. Irēna pabeidza Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas akadēmiskās dziedāšanas klasi, tālāk turpināja studijas Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā, kur ieguva bakalaura grādu un vokālā pedagoga kvalifikāciju, turpat arī ieguva maģistra grādu mūzikas pedagoģijā. Šobrīd ir Latvijas Universitātes doktorante un izstrādā disertāciju par dziedāšanas attīstības iespējām mūsdienās.
 10 gadu pedagoģiskā darba pieredze.
izglītības metodiķe