Elena Kosourova

Elena Kosourova

Vijoles spēle
  • Bakalaura grāds Mūzikā Ļeņingradas Konservatorija (1990)
    • alta specialitāte – orķestra un ansambļa solista, pasniedzēja kvalifikācija