Sākums

Great music school and from students amazing concert that shows the professional education ????????????

Mats Kjaer

Very modern building and very attractive place for kids.

Edmund Zeltiņš

Sirsnīgs paldies par labajiem vārdiem ❤ Man ir patiešām liels prieks, ka varu vēl joprojām saglabāt man tik nozīmīgo saikni ar mūzikas skolu. Tas ir kaut kas vārdos neaprakstāms. Līmenis, ar kādu koncerts tika organizēts – idejas, noformējums – bija pārsteidzošs! Bija prieks dzirdēt ļoti talantīgus jaunos censoņus. Paldies par Jūsu milzīgo atdevi un mīlestību…

Paula Šūmane

Izglītības programmas

Jūrmalas Mūzikas vidusskola īsteno šādas profesionālās ievirzes izglītības programmas:
Klavierspēle, akordeona spēle, vidusskolā ērģeļspēle.
Vijoles spēle, čella spēle, kokles spēle, ģitāras spēle.
Flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, mežraga spēle,  trompetes spēle, trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle.
Kora klase, vidusskolā kora diriģēšana, vokālā un skatuves māksla.

Vēlaties saņemt jaunumus?

Reģistrējieties mūsu jaunumiem tagad!