Vokālā mūzika

Vokālā mūzika

Kora klase, vidusskolā kora diriģēšana, vokālā un skatuves māksla.

Vokālā mūzika

Kora klase, vidusskolā kora diriģēšana, vokālā un skatuves māksla.