Viesojamies Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs

Aprīļa mēneša vidū Jūrmalas Mūzikas vidusskola rīko izbraukuma koncertus Jūrmalas izglītības iestādēs.

14.aprīlī jau visojāmies Kauguru kultūras namā, kur bija sanākuši mazie klausītaji no Kauguru – Slokas rajona pirmsskolas izglītības iestādēm un velāk – Slokas pamatskolā. Koncertu mērķis ir popularizēt Jūrmalas Mūzikas vidusskolu un iespējas, ko tā piedāvā, kā arī iepazīstināt pirmsskolas  un  jaunākā skolas vecuma bērnus ar dažādiem mūzikas instrumentiem, kuru spēli var apgūt, mācoties mūzikas skolā. Bija iespēja dzirdēt ģitāru, akordeonu, klavieres, kokļu kvartetu, flautas, trompeti, eifoniju, stīgu trio, marimbu un mazās bungas.

navigate_before
navigate_next

18.aprīlī viesojāmies Lielupes vidusskolā, kur ciemos ieradās arī arī PII “Saulīte” vecāko grupu bērni, bet pēcāk Mūzikas vidusskolas Lielajā zālē audzēkņi sniedza nelielu koncertu pirmsskolēniem, kuri mācās sākumskolā “Ābelīte”, ” privātajā bērnudārzā “Galaktika”,   Majoru vidusskolas pirmsskolas grupā un ieradās arī bērni no Kauguru bērnu un jauniešu interešu izglītības centra “Čiepa”.

navigate_before
navigate_next

19. aprīlī  viesojāmies  Majoru vidusskolā, kur bija pilcējušies jaunie klausītāji no 1.-4.klasēm. Skolēniem bija iespēja dzirdēt kokli, klarneti, vijoli un čellu, skanēja akordeons un klavieres, flauta un saksofonu trio, bet koncertu noslēdza mazo bungu “Ložmetējs” Ilmāra Meldera izpildījumā.

navigate_before
navigate_next

21.aprīlī būsim sākumskolā “Taurenītis” un Pumpuru vidusskolā.