Ieva Rozenbaha

Ieva Rozenbaha

Harmonija
  • Mākslas bakalaura grāds JVLMA (1997)
    • muzikoloģijas specialitātē, muzikologs, mūzikas teorētisko priekšmetu un vēsturisko priekšmetu pasniedzējs
  • Mākslas maģistra grāds JVLMA (1999)
    • muzikoloģijas specialitātē
  • Mākslas zinātnes doktora zinātniskais grāds JVLMA (2015)