Anita Grūbe

Anita Grūbe

Runas kultūra un aktieru meistarība

Zinātņu maģistra grāds pedagoģijā LVU

Profesionālais maģistra grāds un piektā līmeņa kvalifikācija dramatiskā teātra un kino aktrise J.Vītola Latvijas Valsts konservatorija, teātra fakultāte.